Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EnjoyParrotsShop
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op EnjoyParrotsShop aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, mits dit door EnjoyParrotsShop schriftelijk is vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van EnjoyParrotsShop.
1.4 EnjoyParrotsShop  is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Tot standkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst met EnjoyParrotsShop  komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EnjoyParrotsShop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EnjoyParrotsShop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EnjoyParrotsShop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt EnjoyParrotsShop voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal EnjoyParrotsShop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
2.3 EnjoyParrotsShop kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EnjoyParrotsShop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is EnjoyParrotsShop  gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op EnjoyParrotsShop zijn vermeld in euro's,  inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven ten alle tijden eigendom van EnjoyParrotsShop tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling & Verzendkosten
4.1 Bij bestellingen via EnjoyParrotsShop  kan via IDEAL  betaald worden
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de consument, mits anders is aangegeven.     
Verzendkosten Nederland is € 4,95 
Pakketgrootte: 100cm x 70cm x 58cm, gewicht:  max 23kg    
Verzendkosten Europa: op aanvraag.             
Gratis verzending vanaf € 49,00. 
 
Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. 
EnjoyParrotsShop streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen enkele dagen maar wel zsm na ontvangst van betaling te leveren.  
Mocht er om welke reden dan ook een product tijdelijk niet leverbaar zijn dan zal EnjoyParrotsShop overgaan tot terug betaling van het artikel of EnjoyParrotsShop zal  bij het niet tijdig kunnen leveren van een artikel contact op nemen met de consument ivm evt langere levertijd totale zending. Nazenden van het op dat moment tijdeijk niet leverbare artikel is niet mogelijk.
5.2 Zodra de te leveren producten  zijn overgedragen aan de transporteur gaat het transportrisico over op de consument.
5.3 Bij weigering, foutief doorgeven van adres of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en Trace voorwaarden van PostNL en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de consument.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag worden geretourneerd op kosten van de consument en mits de producten ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Retouren binnen 48uur melden na ontvangst van uw bestelling.
6.2 Bij retourneren dient de consument  te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd.
6.3 Komt het product terug dan ontvangt de consument  een creditnota en wordt het bedrag op diens rekening terug gestort. Nogmaals artikelen toe zenden doet EnjoyParrotsShop niet. 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 EnjoyParrotsShop verleent op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door EnjoyParrotsShop, is aan EnjoyParrotsShop de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 EnjoyParrotsShop is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van EnjoyParrotsShop.
7.4 Als EnjoyParrotsShop om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. Dit zal na 1 maand gebruik altijd 70% van het totaal bedrag worden.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.

Algemene Voorwaarden EnjoyParrotsShop
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op EnjoyParrotsShop aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, mits dit door EnjoyParrotsShop schriftelijk is vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van EnjoyParrotsShop.
1.4 EnjoyParrotsShop is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst met EnjoyParrotsShop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EnjoyParrotsShop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EnjoyParrotsShop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EnjoyParrotsShop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt EnjoyParrotsShop voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal EnjoyParrotsShop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
2.3 EnjoyParrotsShop kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EnjoyParrotsShop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is EnjoyParrotsShop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op EnjoyParrotsShop zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven ten alle tijden eigendom van EnjoyParrotsShop tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling & Verzendkosten
4.1 Bij bestellingen via EnjoyParrotsShop kan via IDEAL betaald worden
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de consument, mits anders is aangegeven.
Verzendkosten Nederland is € 4,95
Pakketgrootte: 100cm x 70cm x 58cm, gewicht: max 23kg
Verzendkosten Europa: op aanvraag.
Gratis verzending vanaf € 49,00

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.
EnjoyParrotsShop streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen enkele dagen maar wel zsm na ontvangst van betaling te leveren.
Mocht er om welke reden dan ook een product tijdelijk niet leverbaar zijn dan zal EnjoyParrotsShop overgaan tot terug betaling van het artikel of EnjoyParrotsShop zal bij het niet tijdig kunnen leveren van een artikel contact op nemen met de consument ivm evt langere levertijd totale zending. Nazenden van het op dat moment tijdeijk niet leverbare artikel is niet mogelijk.
5.2 Zodra de te leveren producten zijn overgedragen aan de transporteur gaat het transportrisico over op de consument.
5.3 Bij weigering, foutief doorgeven van adres of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en Trace voorwaarden van PostNL en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de consument.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag worden geretourneerd op kosten van de consument en mits de producten ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Retouren binnen 48uur melden na ontvangst van uw bestelling.
6.2 Bij retourneren dient de consument te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd.
6.3 Komt het product terug dan ontvangt de consument een creditnota en wordt het bedrag op diens rekening terug gestort. Nogmaals artikelen toe zenden doet EnjoyParrotsShop niet.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 EnjoyParrotsShop verleent op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door EnjoyParrotsShop, is aan EnjoyParrotsShop de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 EnjoyParrotsShop is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van EnjoyParrotsShop.
7.4 Als EnjoyParrotsShop om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. Dit zal na 1 maand gebruik altijd 70% van het totaal bedrag worden.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2020 EnjoyParrots | sitemap | rss